4all

Monthly Archives: ינואר 2013

אספקת שירותי אחסנה עבור לקוחות עסקיים רבים

: לקוחות עסקיים רבים זקוקים לשירותי אחסנה מעולים כאשר הם נוסעים לחו"ל או כאשר הם מעבירים את כלל התכולה המשרדית או כל תכולה מסוג אחר למקום החדש. מדובר בשירותי אחסנה ברמה הגבוהה ביותר ובאיכות מעולה וכל פרק זמן אשר רק הינו הרצוי מבחינת הלקוח\ה. לקוחות רבים כגון, אורי מאזור תל אביב אשר הינו מנכ"ל בכיר […]