4all

אספקת שירותי אחסנה עבור לקוחות עסקיים רבים

: לקוחות עסקיים רבים זקוקים לשירותי אחסנה מעולים כאשר הם נוסעים לחו"ל או כאשר הם מעבירים את כלל התכולה המשרדית או כל תכולה מסוג אחר למקום החדש.

מדובר בשירותי אחסנה ברמה הגבוהה ביותר ובאיכות מעולה וכל פרק זמן אשר רק הינו הרצוי מבחינת הלקוח\ה.

לקוחות רבים כגון, אורי מאזור תל אביב אשר הינו מנכ"ל בכיר של חברה גדולה זקוקים לשירותי אחסנה עבור ציוד משרדי וגם עבור ציוד משוכלל מסוג אחר.

מדובר בשירותי אחסנה משוכללים ביותר אשר החברה שלנו מספקת עבור כלל לקוחותיה הפרטיים כמו גם העסקיים השונים.

אורי היה זקוק לאחסנה של ציוד משרדי מגוון ביותר כי הוא בדיוק העתיק את מיקום המשרד אשר הינו בבעלותו למיקום חדש. המשך…